Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας.

ΜΠΑΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος

ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιπρόεδρος

ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Γραμματέας

ΜΠΑΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου – Ταμίας

ΜΠΑΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – Μέλος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γκιουμές Ιωάννης